Historie kanceláře a její pracovníci

Mgr. Dalibor Šaman

Po magisterském studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1991 – 1996) jsem nastoupil v září 1996 praxi advokátního koncipienta v tehdejší advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Lžičaře.

V roce 2000 jsem složil advokátní zkoušku a od ledna roku 2001 působím v Mělníku jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 08736. Mám generální praxi, i když v posledních letech se zaměřuji především na poskytování právních služeb v oblasti občanského a rodinného práva včetně zastupování v řízení před soudy.

Radka Davídková

Vedoucí kanceláře

První, s kým budete zpravidla poprvé za naši kancelář jednat, je vedoucí kanceláře Radka Davídková. V mé kanceláři pracuje od roku 2018, v advokacii se pohybuje 20 let. Je tedy zkušenou pracovnicí, na kterou se můžete obracet vždy s důvěrou, sdělit jí základní informace o svém případu, domluvit s ní naši schůzku, předat jí v době mé nepřítomnosti vzkaz, předat dokumenty ke svému případu nebo vyřídit jiné administrativní a účetní záležitosti. Zpravidla Vám dá i základní instrukce, jak bude naše spolupráce probíhat, jaké budeme potřebovat k vyřízení Vašeho případu informace, jaké dokumenty bude třeba připravit k první schůzce atd.