V naší kanceláři Vám zajistíme zejména následující právní služby:


- právní konzultace a porady,
- rozbory právních dokumentů,
- příprava právních dokumentů včetně kupních smluv, darovacích smluv, obchodních kontraktů atd.,
- provádění úschovy kupních cen na specializovaných úschovních účtech,
- rodinněprávní agenda – rozvod, úprava poměrů k nezletilým dětem, vyživovací povinnosti, vypořádání majetku po rozvodu atd.,
- práva k nemovitostem – včetně převodů, nájemních vztahů, řízení o vkladu vlastnických a jiných věcných práv,
- zastupování v řízení o pozůstalosti (dědické řízení),
- zastupování před soudem v občanskoprávním i trestním řízení,
- pracovněprávní agenda včetně pracovních sporů,
- řešení náhrady škody na zdraví a na věcech,
- zastupování poškozených v trestním řízení včetně řešení náhrady nemajetkové újmy,
- jednání s vašimi dlužníky, věřiteli či obchodními partnery,
- jednání s exekutory a řešení exekučních problémů,
- řešení osobních bankrotů (oddlužení), insolvenční přihlášky a insolvenční návrhy,
- zakládání obchodních korporací (s.r.o., bytová družstva atd.),
- právní servis pro bytová družstva, společenství vlastníků jednotek včetně jejich zakládání, příprava stanov a jejich úpravy,
- zápisy do veřejných rejstříků (obchodní rejstřík atd.),
- příprava valných hromad, členských schůzí atd. a účast na nich včetně řízení před rejstříkovým soudem.

Nenašli jste v uvedeném výčtu právní službu, kterou potřebujete? Nejste si jisti, jaký problém vlastně máte před sebou a zda Vám můžeme pomoci ho vyřešit? Zavolejte nám nebo napište a zeptejte se!

2018 Web vytvořen od JC web