Kdo jsme a s kým můžete v naší kanceláři jednat?


Advokátní kancelář vede Mgr. Dalibor Šaman, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 08736. Po magisterském studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1991 – 1996) nastoupil v září 1996 praxi advokátního koncipienta v tehdejší advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Lžičaře. V roce 2000 složil advokátní zkoušku a od ledna roku 2001 působí v Mělníku jako samostatný advokát s generální praxí. V posledních letech se zaměřuje zejména pro poskytování právních služeb v oblasti občanského a rodinného práva včetně zastupování v řízení před soudy, přičemž právní služby jsou dále poskytovány i v oblasti práva obchodního, pracovního a trestního. Dlouhodobě spolupracuje s realitními kancelářemi v oblasti práva nemovitostí a při zajištění úschov klientských prostředků.

Mgr. Štěpánka Šoulej Bubeníková působí v advokátní kanceláři Mgr. Dalibora Šamana od roku 2014 na pozici právního asistenta a od roku 2015 na pozici advokátního koncipienta. V seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou je zapsána pod č. 41298. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvovala v roce 2015. V rámci své právní praxe se specializuje zejména na právní poradenství v oblasti občanského práva s důrazem na právo nemovitostí a právo závazkové, a dále v oblasti insolvenčního a exekučního práva. Agenda, které se v rámci své činnosti v advokátní kanceláři věnuje, však zahrnuje i právo rodinné, obchodní, trestní a právo životního prostředí.

Administrativu kanceláře zajišťuje od podzimu r. 2016 Klára Frydrychová, která do kanceláře nastoupila jako zkušená právní asistentka s více než pětiletou praxí v notářské kanceláři. Ve své činnosti zajišťuje kromě obvyklého administrativního servisu i záležitosti týkající se účetní agendy kanceláře a zpravidla s ní budete sjednávat na hlavním telefonním čísle kanceláře 315 622 393 termíny svých konzultací s právníky naší kanceláře.


Kde nás najdete?


Od května r. 2003 sídlíme na adrese Fibichova 218 v Mělníku. Kancelář se nachází v centru Mělníka v těsné blízkosti zdejšího okresního soudu, místní pobočky VZP, Československé obchodní banky a.s. nebo České spořitelny a.s. V přízemí budovy se aktuálně nachází i pobočka O2 Telefonica.
Vchod do kancelářské části budovy, v jejímž první patře najdete naše kanceláře, je ze zadní části budovy (za trafikou). Přijedete-li autem, můžete zaparkovat přímo před budovou ve Fibichově ulici na veřejném placeném parkovišti (parkovací automat), případně na parkovacích stáních ve vedlejších ulicích (zejm. ul. 28. října, ul. Kpt. Jaroše, ul. Nová, ul. Tyršova) nebo na náměstí Karla IV., ze kterého je to do naší kanceláře jen pár desítek metrů.

2018 Web vytvořen od JC web